Χειρουργός Ουρολόγος & Ανδρολόγος Αντώνης Λογοθέτης - surgicalurology.gr
Tags: Web Development, SEO, Freelance Development

 

Η DEVIO ανέλαβε την κατασκευή ιστοσελίδας surgicalurology.gr, στα πλαίσια της υπηρεσίας κατασκευή ιατρικών ιστοσελίδων.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις λειτουργικότητες που αναπτύχθηκαν για το project:

Share