Swaro - E-Shop
Tags: E-Shop, SEO

 

Το swaro.gr είναι το εξουσιοτημένο ηλεκτρονικό κατάστημα της Swarovski στην Ελλάδα.

Η DEVIO ανέλαβε την κατασκευή του eShop και παρέχει τεχνική υποστήριξη.

Ενδεικτικά, μερικές από τις ενέργειες που έγιναν στο e-shop είναι οι παρακάτω:

 

Share